TANITIM

ESKİŞEHİR RİSKLİ ALANI

6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında, 17.04.2013 tarih ve 2013/4645 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, kent merkezinde 56.4 hektarlık alan, “Riskli Alan” olarak belirlenmiş ve 17.05.2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararı’nı görmek için;

buraya tıklayınız ....

Bakanlar Kurulu’nun 17.04.2013 tarih ve 2013/4645 sayılı Kararı ile belirlenen “Afet Riskli Alan”da; yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 30.05.2013 tarih ve 2740 sayılı yazısı ile Belediyemiz görevlendirilmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda çalışmalara başlanmış olup, 09.01.2014 tarihinde "Oybirliği" ile alınan meclis kararı doğrultusunda, afet riskli alandaki binaların dönüşümü projesinin hazırlanması için; 6306 sayılı Kanun’un 8. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ile “Riskli Alan Projesi Ortak Hizmet Protokolü” imzalanmıştır.

AMAÇ

Riskli alanda, deprem tehlikesine karşı, sağlıksız yapılaşma ve zemin durumundan kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması; ayrıca, alanda potansiyeli bulunan her türlü dinamiğin işlevsel olarak ortaya çıkarıldığı, gerekli sosyal donatısı bulunan, sağlıklı, güvenli yaşam alanları oluşturulmasına yönelik plan/projelerin üretilmesidir.

HEDEFLER

  • Alan, altyapısı ve sosyal donatısı tamamlanmış, sağlıklı, güvenilir kentsel yaşam alanına dönüştürülecektir.

  • Fiziksel çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi (Eskişehir için büyük önem arz eden Porsuk Çayı’nın korunması, çevresinin yeşil alanlar ile geliştirilmesi vb.) sağlanacaktır.

  • Kent merkezinde çöküntü alanı haline gelmiş, ekonomik faaliyetine son verilmiş ve atıl durumda kalmış olan alanların değerlendirilmesi sağlanacaktır.

  • Kent merkezinde konut ve ticari kullanımlar bir arada tasarlanarak, gece-gündüz canlı ve yaşayan kent merkezi oluşturulacaktır.

  • Alanda potansiyeli bulunan dinamiklere işlev kazandırılarak, bölgeye yeni kentsel fonksiyonlar getirilecektir.

  • Alan içerisinde güvenlik açısından sıkıntı yaratan, afet riski taşıyan, herhangi bir mühendislik hizmeti almadan yapılaşmış, ekonomik ömrünü tamamlamış yapıların yenilenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

  • Ulaşım problemlerine (dar yollar, dar sokaklar, park sorunu vb.) çözüm üretilecek ve ulaşım sistemi çözümünde; yaya öncelikli ulaşıma, engelliler ve yaşlılar için her noktaya erişilebilirliğin sağlanmasına önem verilecektir.

  • Eskişehir’in ihtiyaç duyduğu; meydanların ve nirengi/odak noktalarının oluşturulması sağlanacaktır.
Riskli Alan'la ilgili hava fotoğrafları ve alan krokilerini görmek için görsellerin üzerine tıklayarak büyütebilirsiniz.
   
   
   
   
Görevli kartlarının ön tarafı Görevli kartlarının arka tarafı
LİNKLER
MENU
İLETİŞİM

Adres: Arifiye Mh. İki Eylül Cd. No:51
26010 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
(Eski Nikah Salonu)

Telefon: 0 222 211 55 00 - 1340 / 1346

Fax:        0 222 220 42 36

Soru ve Önerileriniz için E-Posta Adresi: kentsel@eskisehir.bel.tr