SIKÇA SORULAN SORULAR
 1. Riskli Alan Nedir?
  Riskli Alan 6306 sayılı Kanun’da belirtildiği üzere; Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alandır.

 2. Riskli Alan Projesi Neyi Amaçlar?
  Alanı; zemin durumu ve üzerindeki sağlıksız yapılaşmadan kaynaklanan risklerinden arındırmayı, olası afetlere karşı güven içinde yaşamayı, ekonomik gelişimin önünü açmayı, sosyal donatısı yeterli, sağlıklı ve güvenli yeni yaşam alanları oluşturmayı amaçlar.

 3. Riskli Alan Projesini, Büyükşehir Belediyesi tek başına mı yapıyor?
  Riskli Alan; Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Bu alanda, plan/proje çalışmalarını yürütme konusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediyemizi görevlendirmiştir.
  Belediyemiz; İstanbul Teknik Üniversitesi ile beraber plan/proje çalışmalarını tamamlayıp, Bakanlık Onayı’na sunacaktır.
  Belediyemiz projeyi tek başına değil, Bakanlar Kurulu Kararı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onay ve desteğinde gerçekleştirmektedir.


 4. Riskli Alan Projesi bittiğinde tekrar aynı alanda yaşabilecek miyim? Yoksa kentin başka bölgelerine gitmem mi istenecek?
  Alanda hak sahibi olan kişilerin tekrar aynı bölgede ikamet etmeye devam etmesi amaçlanmaktadır. Hak sahiplerinin yeni mülkleri; konum olarak aynı noktada olmasa bile, bölge içerisinde olacaktır. Ayrıca tüm hak sahipleri ile tek tek görüşmeler yapılacak ve uzlaşmaya bağlanacaktır.

 5. İnşaatlara ne zaman başlanacak?
  İstanbul Teknik Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında, plan/proje çalışmaları devam etmektedir. İmar planları ve kentsel tasarım projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra; inşaatlar ile ilgili süreç belirlenecektir.

 6. Proje sonrasında yapılacak dönüşüm için halkın cebinden para çıkacak mı?
  Öncelikli hedefimiz, projenin, hak sahiplerinden ücret talep edilmeksizin özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarınca tamamlanmasıdır. Bununla beraber binaları yapacak olan kuruluşlarla, onaylı kentsel tasarım projesine uymak şartıyla özel anlaşma yapma yoluna gidebilirler.

 7. Yeni binalar da yıkılacak mı?
  Hangi binaların yıkılıp hangi binaların korunacağı Bakanlıkça onaylanacak Kentsel Tasarım Projesi sonunda belirlenecektir.

 8. Hak sahipleri ile uzlaşma kiminle yapılacak?
  Uzlaşmalar Belediyemizin denetiminden ve onayından sonra gerçekleştirilecektir.

 9. Gayrimenkullerin değerini kim hesaplıyor?
  Değer tespiti, projedeki tarafların herhangi bir etkisi olmaksızın, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin denetiminde, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bağımsız gayrimenkul değerleme uzmanlarınca yapılmaktadır. Değer esaslı bu model sayesinde, projede kazandığınız hak uygun seçenekler şeklinde tercihinize sunulacaktır.

 10. Gayrimenkullerin değeri neye göre hesaplanıyor?
  Sahip olduğunuz gayrimenkulün değeri; mevki ve arsası, metrekaresi, binanızın yaşı, konumu, cephesi, donatı alanlarına yakınlığı gibi herhangi bir alıcının gözünde piyasa değerini etkileyen faktörlere göre belirleniyor.

 11. Yeni bir apartman, değer tespitinde eskisiyle aynı muameleyi mi görüyor?
  Piyasa değerleri esas alınacağı için eski bir konutla yeni bir konut hiçbir şekilde bir tutulmamaktadır. Yapım yılı, yapı karakteri (betonarme, ahşap, kargir, çelik, prefabrik, kerpiç ve tuğla yığma gibi) ve diğer özellikler hesaba dâhil ediliyor.

 12. Proje süresince kira yardımı yapılacak mı?
  6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde belirtildiği üzere; riskli alanlarda kira yardımı süresi ve miktarı 36 ayı geçmemek şartı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı ile belirlenecektir.

 13. Kiracılara taşınma yardımı yapılacak mı?
  Kiracıların taşınma masrafı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Tespit edilen miktar, bakanlığın öngördüğü standartlarda, 2 aylık kira bedelidir.

 14. Projede okul, sağlık ocağı, ibadethane gibi yapılara yer verilecek mi?
  Okul, sağlık tesisi, ibadethane, park ve benzeri sosyal donatı alanları proje ile bölgeye kazandırılacaktır.

 15. Yeşil alanlar ve parklar arttırılacak mı?
  Proje ile eskiye oranla çok daha fazla park ve yeşil alan olacak, Porsuk Çayı kenarı aktif olarak kullanılan yeşil alanlarla donatılacaktır.
LİNKLER
MENU
İLETİŞİM

Adres: Arifiye Mh. İki Eylül Cd. No:51
26010 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
(Eski Nikah Salonu)

Telefon: 0 222 211 55 00 - 1340 / 1346

Fax:        0 222 220 42 36

Soru ve Önerileriniz için E-Posta Adresi: kentsel@eskisehir.bel.tr